DiKon: “Vi kan varmt anbefale MS Kommunikation og PR, som har løst opgaven til perfektion! Skarp på processen, forståelse for kundens behov, præcis og effektiv eksekvering. Tak for et godt samarbejde!”

MS Kommunikation har udviklet nyt website og ny visuel identitet for DiKon – Digital Konvergens, der er en sammenslutning af Rambøll, COWI, NCC, Sweco, Aarstiderne Arkitekter og Arkitema Architects.

DiKon styrker den digitale byggeproces

Digital Konvergens er en sammenslutning af seks af de største aktører i den danske byggebranche. DiKon’s vision er at styrke det digitale byggeri gennem udviklingen af IT-redskaber, der skaber værdi for alle aktørerne i den digitale byggeproces. Gennem en udbredelse af standardiserede IT-redskaber er DiKon med til at styrke samarbejdet og processerne i den digitale byggeproces og dermed skabe værdi for byggebranchen som helhed.

DiKon udspringer af et fælles ønske om effektivisering af den digitale byggeproces blandt de seks samarbejdspartnere, der udgør DiKon.

DiKon udvikler stærke fælles branchestandarder, som bygger på gensidig forståelse af behovet for digitale standarder og som effektivt kan understøtte samarbejdet mellem aktørerne i den digitale byggeproces.

Se resultatet her: www.dikon.info