MS Kommunikation har udviklet websitet www.iotifolkeskolen.dk.

Visionen bag projektet ”IoT i Folkeskolen” er at få udbredt teknologien og dets muligheder, i en undervisningssammenhæng til landets folkeskoleklasser.

Vi vil som hovedmål sætte IoT teknologi i en pædagogisk sammenhæng og udvikle undervisningsforløb, der
underbygger elevernes evner til at benytte teknologien på nye og kreative
måder.