Hos Rambøll til en snak om Fast-Track projektering, LOD niveauer og et bio safety laboratorium!

Foruden at være et Bio Safety Level 3 laboratorium med et hurtigt og effektivt veterinært beredskab, er Statens Serum Instituts nye Veterinær Beredskabsbygning også et Fast-Track byggeprojekt. DiKon har været på besøg hos Rambøll til en snak om Level of Development, samt Level of Reliability niveauer og hvordan disse hjælper et Fast-Track projekt til at blive på skinnerne.

Hos Rambøll Life Science & Pharma benytter man sig af Fast-Track projektering, der skal speede byggeprocessen op med overlappende faser, og som på sin vis er et opgør med den traditionelle måde at følge en projektplan på. Fast-Track tilgangen er blandt andet i brug i Rambølls arbejde med at udforme Statens Serum Instituts nye Veterinær Beredskabsbygning, der skal indeholde en række laboratorier, der kan håndtere at arbejde med forskellige typer af farlige sygdomme inden for produktionsdyrbrug, herunder blandt andet mund- og klovsyge og svinepest. Fast-Track modellen benyttes blandt andet hos Rambøll Life Science & Pharma, da man ser et stort behov fra bygherres side om at nedbringe varigheden af byggeriet mest muligt, for hurtigt at få adgang til markedet.

Hvad er en Fast-Track model?

Grundidéen bag Fast-Track tilgangen er at øge hastigheden på byggeriet ved at øge antallet af parallelle faser for både design og udførsel. Ifølge Daniel Maimann, der er Chief Project Manager hos Rambøll, er det et område, hvor et redskab som leverancespecifikationen kommer til sin ret ved, at projektholdet hele tiden har et fælles forventningsafstemt grundlag, der også sætter en fælles retning for design koordineringen. Det kræver dog mange fælles møder, hvor man i fællesskab forventningsafstemmer og justerer. Derudover er udfordringen ved et FastTrack projekt, som Statens Serum Instituts nye Veterinær Beredskabsbygning i høj grad løbende at afstemme objekternes detaljeringsgrad og her spiller LOD niveauerne en vigtig rolle.

(Hos Rambøll Life Science & Pharma benytter man sig af Fast-Track projektering, der består af op til 11 sideløbende faser for både design og udførsel. Illustration: Rambøll)

(Statens Serum Instituts nye Veterinær Beredskabsbygning skal indeholde en række laboratorier, hvori der sikkert kan arbejdes med forskellige typer af farlige sygdomme inden for produktionsdyrbrug, blandt andet mund- og klovsyge og svinepest samt andre alvorlige smitsomme sygdomme. Foto: Statens Serum Institut).

LOD niveauer og objekternes detaljeringsgrad

Fast-Track modellens parallelle faser gør, at den endelige detaljeringsgrad af objekterne i bygningsmodellen udfordres på baggrund af den agile projekteringsmodel med mange løbende ændringer og tilpasninger. Til forskel for en mere traditionel tilgang til projektering, hvor man definerer leverancerne og objekternes detaljeringsgrad fra projekteringens første dag, er man hos Rambøll, i forbindelse med Fast-Track modellen, begyndt at benytte sig af LOD (Level Of Development) niveauerne i DiKon’s bygningsdelsspecifikation, hvilket ifølge Daniel Maimann, Chief Project Manager hos Rambøll, har bidraget til at mindske misforståelser i forbindelse med objekternes detaljeringsgrad.

Daniel Maimann forklarer:

“LOD niveauerne er med til at understøtte Fast-Track tilgangen under projekteringen, fordi vi skal have afklaret nogle ting tidligere i processen. Eksempelvis hjælper LOD niveauer os til tidligt at tage en dialog om konstruktioners detaljeringsniveau på et givent tidspunkt i processen og hvad det har af indflydelse på eksempelvis installationsfagene. Ved at man har splittet detaljeringsniveauerne og informationsniveauerne op i ekstra termer (Level of Reliability, Level of Geometry, Level of Information), der samlet set angiver niveauet for objektets geometriske repræsentation, egenskabsdata og pålideligheden af disse, har man formået at afspejle den verden, som vi befinder os i, når vi projekterer”.

Level of Reliability mindsker risikoen for misforståelser

Som del af LOD niveauerne indgår Level of Reliability (LOR), der beskriver pålideligheden af bygningsdelens og komponenters geometri og tilhørende egenskabsdata. Dette niveau åbner op for en løbende dialog med projektparterne og kunden om objektets detaljeringsgrad og forventede udformning. Dette LOD niveau bidrager dermed til at mindske misforståelser omkring det endelige objekts udformning. Netop Level of Reliability er med til at understøtte Rambølls projektverden, mener Daniel Maimann.

“At DiKon er begyndt at se på Level of Reliability giver god mening for os, da vi hos Rambøll eksempelvis har et objekt-bibliotek bestående af objekter med et højt detaljeringsniveau, som vi benytter os af lige fra starten af vores projekter”.

Martin Stener Breinholt, Senior Chief Project Manager hos Rambøll og Projektchef på SSI byggeriet ser ligeledes Level of Reliability (LOR) som et fokusområde, der er værdifuldt i en Fast-Track kontekst og i den videre udvikling af digital projektstyring:

“Når vi viser et objekt i modellen, som er meget detaljeret på et meget tidligt tidspunkt i projektet, så kan der opstå misforståelser mellem parterne. Dette skyldes, at objektet geometriske udtryk ofte bliver ændret på et senere tidspunkt, fordi der i første omgang blot er brugt et standard objekt af høj detaljeringsgrad. Vi føler LOR begrebet er en god måde at forholde sig til og kommunikere denne problemstilling”.

Daniel Maimann uddyber:

“Vi har at gøre med en teknisk verden, hvor vi kan detaljere meget tidligt i processen, da vi har et højt detaljeringsniveau på baggrund af vores standard objekter. Det kunne eksempelvis være et vindue med en høj detaljeringsgrad, men kunne også være en ventilationsventil, som kommer fra en leverandørs BIM produktkatalog. Det som især Level of Reliability bidrager med er, at sætte spørgsmål ved troværdigheden af det enkelte objekts detaljeringsgrad i de tidligere faser og det er en værdifuld løbende dialog at tage i et Fast-Track projekt med de involverede parter. Det er med til at sikre fremdrift med forventningsafstemning”.

Ifølge Senior Projektchef Martin Stener Breinholt har LOD niveauerne spillet en afgørende rolle i at holde dette og lignende Fast-Track projekter kørende:

”I forbindelse med Fast-Track projektet for Statens Serum Institut har vi kunnet drage fordel af LOD niveauerne, der har været med til at forventningsafstemme projektets BIM leverancer, herunder objekternes information og detaljeringsniveau og samlet set defineret designgrænseflader mellem projektparterne, hvilket er afgørende for et Fast-Track projekt som dette”.

For yderligere information om DiKon – Digital Konvergens se vores hjemmeside på www.dikon.info eller besøg vores LinkedIn profil her.

DiKon’s udgivelser er tilgængelige for alle og kan frit downloades, så længe det nævnes, at disse er udviklet af DiKon – Digital Konvergens. Gå til udgivelser her.