+45 23 45 27 43
Hvordan håndterer den traditionelle byggekyndige underleverandør den nye digitale virkelighed? Den digitale del af byggebranchen er under massiv udvikling i disse dage med et stigende fokus på IKT samarbejde og indsigt i BIM modeller og byggedata. Men hvor stiller det den traditionelle underleverandør? Det er netop, hvad vi har spurgt byggeleder Kristian Berner fra PlusByg om, der som underleverandør til Phil & Søn A/S, er i gang med at realisere det syvetagers høje “Hotel Scandic Spectrum” på Kalvebod Brygge i København. Af Mark Sørensen, MS Kommunikation   Via en kontakt formidlet af Phil & Søn i foråret 2020, har 3dbyggeri og Tore Hvidegaard fungeret som det digitale bindeled mellem PlusByg og Phil&Søn i forbindelse med det igangværende byggeri af det 40.000 kvm store og syv etagers høje Hotel Scandic Spectrum. Det nye hotel kommer til at skyde op på Kalvebod Brygge i løbet af 2021 og med udsigt over kanalen til Islands Brygge. På stueplan i byggeriet ved Kalvebod Brygge (Fotos: MS Kommunikation)   På baggrund af det assisterende arbejde, som Tore har hjulpet PlusByg med, i form af digitale udtræk fra BIM-modeller, verificering af mængder i byggeprocessen, samt løbende prisberegning for PlusByg har vi spurgt byggeleder Kristian Berner om […]
Read More
På University College Nordjylland uddannes bygningskonstruktør eleverne i at navigere i en digital bygge- og anlægsbranche, der ikke udelukkende består af digitale tvillinger og as-build modeller og hvor de digitale standarder er i konstant udvikling. Af Mark Sørensen – MS Kommunikation Ifølge Adjunkt Peter Nørkjær Gade er den pragmatiske tilgang til digitalisering noget af det vigtigste som de studerende kan få med i bagagen, når de træder ind i en branche, hvor det digitale standardiseringsarbejde er i rivende udvikling. Med en ph.d. i ‘Økologisk Rationel BIM-baseret Modeltjek’ er adjunkt og forskningskoordinator Peter Gade én af de undervisere på Professionshøjskolen UCN i Aalborg, der med fokus på IKT aftaler og digitalisering, er med til at ruste de studerende på bygningskonstruktør-uddannelsen til en bygge- og anlægsbranche, hvor barren for digitalisering i byggeriet konstant bliver sat højere og højere. “På bygningskonstruktør-uddannelsen sigter vi efter at uddanne vores studerende til at kunne stå på to ben. Det ene ben handler om ledelse, empati og det menneskelige aspekt og det andet handler om at blive i stand til at kunne håndtere byggerelaterede informationer og kunne samarbejde tværfagligt på baggrund af disse”. – Peter Gade, Adjunkt, University College Nordjylland Ifølge Peter Gade er et at de vigtigste aspekter […]
Read More
17 ud af de 25 største arkitektvirksomheder i England sender åbent brev til Autodesk, som de mener har direkte indflydelse på et dyk i effektiviteten af deres virksomheder grundet det udbredte BIM (Building Information modelling) program Revit. Men spørgsmålet er, hvorfor en samlet arkitektbranche i England er nået dertil, samt hvordan danske arkitektvirksomheder bør forholde sig til deres fremtidige brug af Revit? Tore Hvidegaard fra 3dbyggeri giver sit bud her. AF Mark Sørensen – MS Kommunikation Kritikken af Autodesk i England bunder i, hvad der i det fælles åbne brev fra de 17 arkitektvirksomheder præciseres som; en stigning i omkostninger, samt en mangel på udvikling af Revit applikationen. Hertil kommer en kritik af Revit, som værende en flaskehals grundet de begrænsninger, som følger med et proprietært system. (kilde:https://www.dezeen.com/2020/07/28/autodesk-revit-bim-software-criticism/) Det klinger hult Ifølge Tore Hvidegaard er kritikken af Autodesk og Revit hverken ny eller nødvendigvis uberettiget. Men hvis man ser problematikken med et næsten monopolistisk softwaresystem, der har fungeret som en standard i årevis, så mener 3dbyggeri direktøren, at arkitektvirksomhederne også bærer en brøkdel af ansvaret for, at det er kommet så vidt. “Jeg syntes som udgangspunkt, at man som arkitekt skal vælge det værktøj, som passer bedst til den type arkitekt man […]
Read More
KAN DEN DEDIKEREDE DIGITALE SPECIALIST INDFRIE AMBITIONSNIVEAUET I BYGGEBRANCHEN? Med udgangspunkt i projektering af den nye forsknings- og undervisningsbygning til DTU Kemiteknik; Bygning 228A, uddyber Khoa Dang Ngo fra DTU og Nicholas Petitmaire fra 3dbyggeri, hvorfor de digitale specialister har en rolle at spille i indfrielsen af bygherrens ambitionsniveau. Af Mark Sørensen, MS-Kommunikation På tværs af byggebranchen bliver der løbende nedfældet mere og mere ambitiøse digitale ambitioner i udbudsmaterialet og aftalegrundlaget – lige fra “augmented reality” til “digital twins”. Men samtidig med, at det digitale ambitionsniveau stiger, så stiger behovet for at sikre mere specialiseret viden og indsigt i projekterne også. Det har også været tilfældet på DTU’s projektering af Bygning 228A, der bl.a. danner rammer om nye forsøgshaller, laboratorier, undervisningslokaler. Billeder af facade, værksted og laboratorium i Bygning 228A på DTU (Fotos: MS Kommunikation)   Som ekstern rådgivende konsulent har Nicholas Petitmaire og 3dbyggeri haft rollen som digital rådgiver på DTU projektet med fokus på den eksterne kontrol af overholdelsen af det digitale ambitionsniveau, som DTU har lagt for projektet. Khoa Dang Ngo, der er Digitaliseringschef ved Campus Service på DTU uddyber, hvorfor man som bygherre har valgt at tilknytte eksterne kompetencer og hvilken værdi, som det skaber for […]
Read More
Mængden af informationer, der knytter sig til byggerier og projekteringer har aldrig været større end den er i byggebranchen lige nu. Fra informationer i referater, bygningsmodeller, beskrivelser, tilbud, tegninger og diagrammer, notater, tidsplaner og sågar mails… Men det er ikke mængden af informationer, der sikrer et vellykket projekt for bygherren. Det er derimod omdannelsen af informationer til brugbar og struktureret data, der baner vejen for den datadrevne bygherre. Tore Hvidegaard fra 3dbyggeri, giver her sit besyv med.  Af Mark Sørensen, MS Kommunikation Hvad betyder det at være en datadrevet bygherre? Det er definerer den datadrevne bygherre er evnen til at bruge data til at overskue og overvåge en byggesag efterhånden som den skrider frem. Dermed kan den datadrevne bygherre træffe de rette beslutninger baseret på et samlet overblik over, hvordan ændringerne vil påvirke projektets kvalitet, tid og økonomi. Det at være en datadrevet bygherre handler i høj grad om at sætte krav til de involverede parter og få en rutinemæssig tilgang til data fra starten af byggeriet. Det er afgørende, at der på tværs af faggrupperne etableres en fælles forståelse for, hvilken data, der er brug for, hvordan den skal struktureres, hvor ofte dataen skal opdateres og hvordan den skal […]
Read More
Ifølge Casper Hertz Nielsen, der er Proces- & Innovationsleder hos NCC, og medlem af DiKon Anlæg, er der fortsat et stort behov for en gennemgribende standardisering af digitale anlægsdele på tværs af anlægsbranchen, der er sammenlignelige med de bygningsdele, som vi kender det fra byggeriet. Hos DiKon Anlæg fortsætter arbejdet med at beskrive anlægsdelene og udvikle en fælles digital standard på området.  Af Mark Sørensen, MS-Kommunikation Behovet for at udvikle generelle digitale standarder for anlægsprojekter skal findes i, at der på nuværende tidspunkt ikke eksisterer én bred standard for brugen af de anlægsdele, der indgår i et generelt anlægsprojekt. Ifølge Casper Hertz Nielsen har anlægsbranchen brug for én samlende standard, som formår at favne bredt. “Standardiseringen af anlægsdelene halter simpelthen bagefter byggebranchen, hvor 3D-modellerne og selve byggeriet er kædet sammen via informationer, der knytter sig til de enkelte bygningsdele. Vi har lidt forsimplet sagt brug for at lave anlægsprojekter, der ligesom projekterne i byggeriet tager udgangspunkt i 3D-modellen”. – Casper Hertz Nielsen, Proces- & Innovationsleder hos NCC           Det at kunne berige anlægsdelene med informationer, der knytter sig til eksempelvis overfladekrav, leverandører og IKT-data, vil ifølge Casper give en masse fordele i forhold til hele anlægsprocessen. “Hvis vi tager udgangspunkt i […]
Read More