Den tid, hvor materialeproducenternes leverancer kunne stå alene, er forbi. Digitaliseringen i byggebranchen har bevæget sig et sted hen, hvor materialerne nu i langt højere grad end tidligere digitaliseres og beriges med data og informationer til gavn for både bygherren, entreprenøren og arkitekten. Den digitale udvikling er ikke gået de største materialeproducenter forbi og de ekstra services, informationer og data, der kan knyttes til materialeleverancer og produkter, er blevet et konkurrenceparameter. Den udvikling har vi taget en snak om med den danske materialeproducent VELFAC. Af Mark Sørensen, MS Kommunikation Materialeproducent 2.0  Med et øget fokus på det digitale samarbejde på tværs af aktørerne i byggeriet i forhold til bygningsdelsspecifikationer, informationsniveauer og egenskaber har digitaliseringen fundet vej gennem værdikæden til leverandørerne. For VELFAC, der er en af Danmarks største leverandører af døre og vinduer til byggeriet, er omstilling, tilpasning og rådgivning på produkterne blevet vejen frem i en byggebranche, hvor digitaliseringen nu for alvor stiller krav til leverandørerne af bygningsdele og materialer. Ifølge Project Sales Director hos VELFAC, John Christian Asmussen, kræver det både digitale bygningsdele, rådgivning og dokumentation at agere som materialeproducent i dagens digitale byggebranche. Som materialeleverandør i en digital byggebranche handler det simpelthen om, at vi er med […]
Read More
– en kommentar til rapporten “Taskforce for digitalisering af byggeriet” af Bygherreforeningen. Af Mark Sørensen, MS Kommunikation D.10 februar udgav Bygherreforeningen rapporten “Taskforce for digitalisering af byggeriet”, der er et fælles håndslag mellem 13 topledere på tværs af landets største byg- og driftsherre organisationer. Ambitionen er at drive den digitale transformation med afsæt i strategiske samarbejder, nytænkning af værdikæder, samspillet mellem byggeri og drift, samt i optimering af bæredygtigt byggeri. Hos 3dbyggeri hilses fokusset velkommen, men ifølge Tore Hvidegaard er graden af succes på tværs af de fire indsatsområder fuldstændig afhængig af, at man formår at drive digitaliseringen på baggrund af et afgrænset, relevant og opdateret datagrundlag.      Med den foreliggende rapport og med et fælles ønske om en gennemgribende digitalisering på tværs af de 13 byg- og driftsherre organisationer er eksemplet sat for andre store aktører i bygge- og anlægsbranchen, som man håber vil efterleve samme anbefalinger. I Bygherreforenings rapporten er grundlaget for den gennemgående digitalisering delvist bygget på, hvad der betegnes som, “…et meningsfuldt datagrundlag” og rapporten rejser følgende spørgsmål, som inspiration til ransagelse hos den enkelte organisation: “Hvordan kan bygherrer bidrage til en bredere opsamling, analyse og udveksling af data, som gennem fælles struktur anvendes meningsfuldt på tværs af […]
Read More
Branchesamarbejdet BIM Infra, der består af Banedanmark og Vejdirektoratet indgår nu i et officielt samarbejde med DiKon Anlæg om i fællesskab at udvikle de kommende anlægsspecifikationer. Via samarbejdet med de to store bygherreorganisationer er det ambitionen, at den endelige anlægsudgivelse også skal rumme elementer og informationer, der er afgørende for bygherresegmentet og dermed favne endnu bredere i anlægsbranchen. Af Mark Sørensen – MS Kommunikation Samarbejdet som nu officielt er trådt i kraft i januar 2021 har været under opsejling siden foråret, hvor de indledende samtaler mellem branchefællesskabet og de to bygherreorganisationer så dagens lys. Årsagen til, at tiden nu er moden til at repræsentanter fra både Banedanmark og Vejdirektoratet sætter sig til bordet ved DiKons udviklingsgruppe, skal findes i det hidtidige arbejde med udviklingen af anlægsstandarder, som har fundet sted hos både DiKon og BIM Infra indtil nu. (Banedanmark og Vejdirektoratet deler domicil med blandt andre Trafik-, bygge- og boligstyrelsen og har adresse på Carsten Niebuhrs Gade 43 på Vesterbro i København. Fotos: MS Kommunikation). Én samlet anlægsudgivelse Hos både BIM Infra og DiKon Anlæg har man arbejdet med at udvikle anlægsstandarder, som man kender dem fra byggebranchen. BIM Infra udgav i februar 2020 publikationen BIMInfra.dk-Modenhedsniveau 2, der bl.a. indeholder krav […]
Read More
5 forslag, der kan underbygge en vellykket overlevering I grænselandet mellem det færdige byggeri og den fremtidige drift er forekomsten af brugbar eller måske nærmere “driftsbar” data ofte en mangelvare. Den brede dataindsamling på projekterne, som vil give driftsherren et reelt driftsgrundlag, bliver ofte tilsidesat til fordel for data, der er bydende nødvendige for at fuldføre projektet. Det er måske ikke så underligt, men det er samtidig opskriften på en overlevering, der er svær at afslutte og som kan spøge hos både bygherren, de projekterende og driftsherren længe efter byggeriets afslutning. Så hvordan kan vi få en optimal overlevering på vores projekter i byggebranchen? Læs vores 5 bud her.    Af Mark Sørensen – MS Kommunikation For driftsherren er datamængden afgørende  Langt de fleste i byggebranchen har fokus på den information , der er relevant i forhold til det umiddelbare byggeri, som de står overfor. Men når det kommer til at få samlet op og indsamlet viden til driften halter det mere efter. En af de store udfordringer er, at der ofte mangler overblik over den samlede mængde af materiale og data, der er behov for at få samlet ind. Så mens man ofte med stikprøver kan konstatere om det […]
Read More
“ÅRET DER GIK” & DIKON ANNO 2021 Det har været et begivenhedsrigt år for vores branchefællesskab, der både har budt på nye medlemmer og partnerskaber, nye publikationer og ikke mindst et nyt fokus på anlægsstandarder. Læs med i årets sidste artikel om Molio’s videreførsel af vores fælles bygningsdelsspecifikation, om NIRAS og MOE’s bidrag til vores anlægsfokus, om baggrunden for vores nye “Scan to BIM” udgivelse og ikke mindst om vores nye fokusområder for 2021. Af Mark Sørensen – MS Kommunikation 2020 blev året, hvor vores fælles bygningsdelsspecifikation fik nyt hjem  Molio, der de sidste mange år har været bannerfører i branchen, når det kommer til at formidle byggefaglig viden ud til den danske byggebranche, indgik i efteråret en aftale med DiKon og BIM7AA om at huse den nyeste udgave af vores fælles bygningsspecifikation. For DiKon giver adresseskiftet god mening, da Molio har en unik position til at kunne udbrede publikationen og branchestandarden til hele den danske byggebranche. Christina Hvid, der er Administrerende Direktør hos Molio sætter her ord på overtagelsen af den fælles publikation, samt hvilken betydning samarbejdet vil få for den danske byggebranche. “Den aftale, der nu er lavet mellem DiKon, BIM7AA og Molio ser jeg som et udtryk […]
Read More
2020 har været et Microsoft Teams år. Godt hjulpet på vej af covid-19 rundede online platformen i år et samlet antal brugere på godt 115 mio. på verdensplan. Det svarer til en stigning på 50 procent over de sidste 6 måneder (kilde: ZDnet.com). At Teams og andre lignende online platforme har dannet rammen om vores samarbejde i bygge- og anlægsbranchen i 2020 er tydeligt, men hvad har det af konsekvenser, når projektsamarbejdet mislykkedes og kampen om vores aftaler, viden og data begynder?   Af Mark Sørensen – MS Kommunikation De forskellige online platforme stormer afsted og brugen af ydelser såsom Teams eller Slack har i høj grad også fundet vej til byggebranchen. Utallige byggemøder, IKT-møder og koordineringssnakke foregår på platforme, der som udgangspunkt ikke er lavet til at håndtere de juridiske aspekter af at flere firmaer arbejder sammen og hvor dataejerskabet er uigennemsigtigt. Det kan få seriøse økonomiske konsekvenser for et projekt, hvis de involverede aktører ikke tager stilling til dataadgang, -historik og -versionering på de nye online platforme. Hvem ejer kommunikationen på Microsoft Teams? Teams har på mange byggeprojekter fået en rolle som en reel digital samarbejdsplatform. Det betyder, at det ikke kun er online videomøder, som faciliteres via […]
Read More