+45 23 45 27 43
5 forslag, der kan underbygge en vellykket overlevering I grænselandet mellem det færdige byggeri og den fremtidige drift er forekomsten af brugbar eller måske nærmere “driftsbar” data ofte en mangelvare. Den brede dataindsamling på projekterne, som vil give driftsherren et reelt driftsgrundlag, bliver ofte tilsidesat til fordel for data, der er bydende nødvendige for at fuldføre projektet. Det er måske ikke så underligt, men det er samtidig opskriften på en overlevering, der er svær at afslutte og som kan spøge hos både bygherren, de projekterende og driftsherren længe efter byggeriets afslutning. Så hvordan kan vi få en optimal overlevering på vores projekter i byggebranchen? Læs vores 5 bud her.    Af Mark Sørensen – MS Kommunikation For driftsherren er datamængden afgørende  Langt de fleste i byggebranchen har fokus på den information , der er relevant i forhold til det umiddelbare byggeri, som de står overfor. Men når det kommer til at få samlet op og indsamlet viden til driften halter det mere efter. En af de store udfordringer er, at der ofte mangler overblik over den samlede mængde af materiale og data, der er behov for at få samlet ind. Så mens man ofte med stikprøver kan konstatere om det […]
Read More
“ÅRET DER GIK” & DIKON ANNO 2021 Det har været et begivenhedsrigt år for vores branchefællesskab, der både har budt på nye medlemmer og partnerskaber, nye publikationer og ikke mindst et nyt fokus på anlægsstandarder. Læs med i årets sidste artikel om Molio’s videreførsel af vores fælles bygningsdelsspecifikation, om NIRAS og MOE’s bidrag til vores anlægsfokus, om baggrunden for vores nye “Scan to BIM” udgivelse og ikke mindst om vores nye fokusområder for 2021. Af Mark Sørensen – MS Kommunikation 2020 blev året, hvor vores fælles bygningsdelsspecifikation fik nyt hjem  Molio, der de sidste mange år har været bannerfører i branchen, når det kommer til at formidle byggefaglig viden ud til den danske byggebranche, indgik i efteråret en aftale med DiKon og BIM7AA om at huse den nyeste udgave af vores fælles bygningsspecifikation. For DiKon giver adresseskiftet god mening, da Molio har en unik position til at kunne udbrede publikationen og branchestandarden til hele den danske byggebranche. Christina Hvid, der er Administrerende Direktør hos Molio sætter her ord på overtagelsen af den fælles publikation, samt hvilken betydning samarbejdet vil få for den danske byggebranche. “Den aftale, der nu er lavet mellem DiKon, BIM7AA og Molio ser jeg som et udtryk […]
Read More
2020 har været et Microsoft Teams år. Godt hjulpet på vej af covid-19 rundede online platformen i år et samlet antal brugere på godt 115 mio. på verdensplan. Det svarer til en stigning på 50 procent over de sidste 6 måneder (kilde: ZDnet.com). At Teams og andre lignende online platforme har dannet rammen om vores samarbejde i bygge- og anlægsbranchen i 2020 er tydeligt, men hvad har det af konsekvenser, når projektsamarbejdet mislykkedes og kampen om vores aftaler, viden og data begynder?   Af Mark Sørensen – MS Kommunikation De forskellige online platforme stormer afsted og brugen af ydelser såsom Teams eller Slack har i høj grad også fundet vej til byggebranchen. Utallige byggemøder, IKT-møder og koordineringssnakke foregår på platforme, der som udgangspunkt ikke er lavet til at håndtere de juridiske aspekter af at flere firmaer arbejder sammen og hvor dataejerskabet er uigennemsigtigt. Det kan få seriøse økonomiske konsekvenser for et projekt, hvis de involverede aktører ikke tager stilling til dataadgang, -historik og -versionering på de nye online platforme. Hvem ejer kommunikationen på Microsoft Teams? Teams har på mange byggeprojekter fået en rolle som en reel digital samarbejdsplatform. Det betyder, at det ikke kun er online videomøder, som faciliteres via […]
Read More
Med et afsæt i teaterverdenen, og med 3D-modellering som en fast del af værktøjskassen, er Stouenborg blevet en markant leverandør af lys- og lydinstallationer til en bred vifte af kulturinstitutioner, events, teatershows og kunstinstitutioner verden over. Stouenborgs brug af 3D-modellering til både at nedbringe kollisioner i BIM modellen og til at udfolde lyd, lys og storytelling, sker i en teater- og eventbranche, hvor udbredelsen af BIM er begrænset, men hvor fordelene er til at få øje på. Af Mark Sørensen, MS Kommunikation Hos Stouenborg fortæller man historier med teknik og i løbet af de sidste tre år er brugen af BIM modeller og Revit blevet en integreret del af den fortælling. Anders Jørgensen, der er Projektchef hos Stouenborg, ser brugen af BIM og 3D-modeller, som et ekstra lag, der sikrer, at teamet, der hovedsageligt består af lys- og lyddesignere, kan få den interessante historie frem. “For os er det historien, der er interessant. Når vi står overfor en opgave med at skabe fortællinger gennem lys-og lydinstallationer på eksempelvis Den Blå Planet, så er det i høj grad vores BIM arbejde, der muliggør, at vi kan fortælle den historie vi gerne vil. BIM og 3D-modelleringen er blevet en del af vores […]
Read More
Data fra 50.000 kvm punktskyscanning fører til fremsynet driftsmodel på Regionshospitalet Horsens I forbindelse med en omfattende 3D scanning af bygningsmassen på Regionshospital Horsens har Rambøll modificeret og tilpasset DiKon’s “Scan to BIM” publikation. Den tilpassede publikation har bidraget til en værdifuld dialog med driftsafdelingen omkring krav og ønsker, men er også et lysende eksempel på, hvordan byggebranchen med projekt-tilpassede publikationer kan skabe værdi for en driftsherre ved at skabe klare forventninger til objektbaserede modeller, der kan indlæses til et digitalt modelbaseret driftssystem.          Af Mark Sørensen, MS Kommunikation   I foråret 2020 udviklede man hos branchefællesskabet DiKon nye bygningsdelskort til brug i 3D-modeller, der baserer sig på punktskyscanninger af eksisterende bygningsmasser. Bevæggrunden fra medlemsorganisationernes side var, at man i byggebranchen har manglet en pendant til tidligere DiKon udgivelser, som tager højde for renoverings- og driftssager.  Netop “Scan to BIM” publikationen er nu kernen i det tværfaglige samarbejde mellem Rambøll, Geopartner Landinspektører og Regionshospitalets BIM afdeling, der i løbet af projektperioden og igennem flere faser skal udmønte sig i en fremsynet driftsmodel, der skal fungere som et dagligt værktøj for Regionshospitalets driftspersonale.   (Regionshospital Horsens. Fotos: Flemming Jeppesen, Fokus) Tættere på virkeligheden i driftsmodellerne   Ifølge Thomas Skytte Poulsen, der […]
Read More
Hvordan håndterer den traditionelle byggekyndige underleverandør den nye digitale virkelighed? Den digitale del af byggebranchen er under massiv udvikling i disse dage med et stigende fokus på IKT samarbejde og indsigt i BIM modeller og byggedata. Men hvor stiller det den traditionelle underleverandør? Det er netop, hvad vi har spurgt byggeleder Kristian Berner fra PlusByg om, der som underleverandør til Phil & Søn A/S, er i gang med at realisere det syvetagers høje “Hotel Scandic Spectrum” på Kalvebod Brygge i København. Af Mark Sørensen, MS Kommunikation   Via en kontakt formidlet af Phil & Søn i foråret 2020, har 3dbyggeri og Tore Hvidegaard fungeret som det digitale bindeled mellem PlusByg og Phil&Søn i forbindelse med det igangværende byggeri af det 40.000 kvm store og syv etagers høje Hotel Scandic Spectrum. Det nye hotel kommer til at skyde op på Kalvebod Brygge i løbet af 2021 og med udsigt over kanalen til Islands Brygge. På stueplan i byggeriet ved Kalvebod Brygge (Fotos: MS Kommunikation)   På baggrund af det assisterende arbejde, som Tore har hjulpet PlusByg med, i form af digitale udtræk fra BIM-modeller, verificering af mængder i byggeprocessen, samt løbende prisberegning for PlusByg har vi spurgt byggeleder Kristian Berner om […]
Read More