Udformning af artikler

Afhængig af længden på artikel, samt omfanget af research ligger en artikel på mellem 6 og 8 arbejdstimer.

Der faktureres en timeløn på 1000 kr. eks. moms.

Plenum artikel marts 2019

 

Videoproduktion

Afhængig af videoens længde, omfang og forberedelse aftales der en konkret pris på hver video.

Social media management

Indgår oftest som en del af en større opgave, men kan også tilbydes i kortere projektperioder. Inden en sådan periode igangsættes udarbejdes den strategisk og taktisk tilgang, samt konkrete KPI’er for indsatsen. Social media managent tilbydes i forbindelse med virksomhedsprofiler på LinkedIn og Twitter. Der aftales et månedligt timeantal ift. antal opslag, samt anden aktivitet, såsom udtræk af statistik og afrapportering fra SoMe platformen og Google Analytics.

Der faktureres en timeløn på 1000 kr. eks. moms.

Udarbejdelse af kommunikationsstrategi

Hos MS Kommunikation tilbydes der hjælp med udformningen af den rigtige kommunikationsstrategi og taktik. Dette bygger på erfaring med at arbejde på flere strategiske niveauer og indenfor flere forskellige kommunikationsdiscipliner. Sammen med kunderne udformes den rigtige strategi, der kan sikre og styrke kvaliteten i den daglige kommunikation og samtidig fungere, som et værktøj til at prioritere projekter og tiltag.

Med en klar og skarp kommunikationsstrategi kan der argumenteres for flere ressourcer til kommunikation i organisationen og skabe opbakning fra ledelsen.

Vigtigst af alt skal en veludformet kommunikationsstrategi støtte virksomhedens forretningsstrategi samtidig med, at de strategiske rammer og mål motiverer medarbejderne i deres daglige arbejde.

En typisk kommunikationsstrategi fra MS kommunikation vil, afhængig af kunde og behov som minimum indeholde:

  • Analyse af organisationens kommunikative udfordringer.
  • Definition af kommunikationens overordnende mål og løbende KPI’er.
  • Interessentanalyse.
  • Målgruppeanalyse.
  • Udformning af budskaber.
  • Prioritering af kommunikationsindsatser.
  • Prioritering af kanaler.
  • Plan for intern forankring af kommunikationsstrategien.

Afhængig af indsatsens omfang og forberedelse aftales, der en konkret pris for udarbejdelsen af kommunikationsstrategien.

Analyse og den operationelle kommunikation

Alle kommunikationsindsatser af MS Kommunikation tager et analytisk udgangspunkt i organisationernes interne, såvel som eksterne strukturer og positioner.

Værdien af alle kommunikationsindsatser afgøres allerede inden første ord i kommunikationsstrategien, i artiklen eller i storyboardet er sat. Det er i analysen af kommunikationsudfordringen, at den optimale løsning og fremgangsmåde defineres i samarbejde med kunden og altså her, at hele grundlaget for en værdifuld kommunikationsindsats cementeres.

Med et strategisk udgangspunkt og i samarbejde med kunderne udvikles det rigtige indhold og de rigtige budskaber til den definerede målgruppe, hvad enten der er tale om intern eller ekstern kommunikation.